मदन पुरस्कार समर्पण समारोह (वि.सं. २०५४)

गुठीका अध्यक्षद्वारा स्वागत भाषण

Download the PDF file .

Read more

मदन पुरस्कार समर्पण समारोह (वि.सं. २०५०)

गुठीका अध्यक्षद्वारा स्वागत भाषण

Download the PDF file .

Read more

मदन पुरस्कार समर्पण समारोह (वि.सं. २०४८)

श्री केदारभक्त माथेमाको विद्वद्-प्रवचन

Download the PDF file .

Read more

मदन पुरस्कार समर्पण समारोह (वि.सं. २०४७)

श्री बैरागी काइँलाको विद्वद्-प्रवचन

Download the PDF file .

Read more

मदन पुरस्कार समर्पण समारोह (वि.सं. २०४६)

डा. छविलाल गजुरेलको विद्वद्-प्रवचन

Download the PDF file .

Read more