भगिराज इङ्नाम

पुरस्कार मदन पुरस्कार २०७७
पुरस्कार प्राप्त कृति लिम्बूवानको ऐतिहासिक दस्तावेज सङ्ग्रह (सम्वत् १७१९-२०२०)
परिचय
संवत् २०७८ साल कार्तिक २४ गते आयोजित समारोहमा श्री भगिराज इङ्नामज्यूलाई ‘लिम्बूवानको ऐतिहासिक दस्तावेज सङ्ग्रह (सम्वत् १७१९-२०२०)’ ग्रन्थका लागि मदन पुरस्कार २०७७ बाट सम्मानित गरिएको थियो।