चन्द्रप्रकाश बानियाँ

पुरस्कार मदन पुरस्कार २०७६
पुरस्कार प्राप्त कृति महारानी
परिचय
संवत् २०७७ साल कार्तिक २ गते आयोजित समारोहमा चन्द्रप्रकाश बानियाँलाई ‘महारानी’ ग्रन्थका लागि ‘मदन पुरस्कार २०७६’ बाट सम्मानित गरिएको थियो।